Onze werkwijze bij verzuim- en ontslagzaken kort samengevat:

  • Verkennend gesprek; dit voeren wij liefst persoonlijk met de opdrachtgever om samen te achterhalen welke mate van inzet van PCA het best past
  • Gedegen dossieranalyse
  • Gerichte diagnostiek biedt houvast op álle momenten tijdens het begeleidingstraject.

Onze gecertificeerde meetinstrumenten geven een valide onderbouwing van de diagnose.

Diagnostiek die competenties, passend bij de betreffende persoon, helder in kaart brengt.

Vervolgens kunnen realistische doelen worden geformuleerd én kunnen deze voortdurend worden gemeten en waar nodig worden bijgesteld

  • Op weg naar passend werk; de competenties, interesse en persoonlijkheid van de werknemer worden gekoppeld aan de juiste (leer)werkplek
  • Evalueren; maandelijks rapporteren wij naar betrokken partijen.

De statistieken vanuit meetinstrumenten bieden aanvullende onderbouwing tijdens het traject, dat wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Onze werkwijze bij verzuim- en ontslagzaken kort samengevat:

  • Verkennend gesprek; dit voeren wij liefst persoonlijk met de opdrachtgever om samen te achterhalen welke mate van inzet van PCA het best past
  • Gedegen dossieranalyse
  • Gerichte diagnostiek biedt houvast op álle momenten tijdens het begeleidingstraject.

Onze gecertificeerde meetinstrumenten geven een valide onderbouwing van de diagnose.

Diagnostiek die competenties, passend bij de betreffende persoon, helder in kaart brengt.

Vervolgens kunnen realistische doelen worden geformuleerd én kunnen deze voortdurend worden gemeten en waar nodig worden bijgesteld

  • Op weg naar passend werk; de competenties, interesse en persoonlijkheid van de werknemer worden gekoppeld aan de juiste (leer)werkplek
  • Evalueren; maandelijks rapporteren wij naar betrokken partijen.

De statistieken vanuit meetinstrumenten bieden aanvullende onderbouwing tijdens het traject, dat wordt afgesloten met een eindevaluatie.