Vraag en Antwoord

Wet Verbetering Poortwachter?

In deze wet zijn de verplichtingen voor werknemer en werkgever opgenomen tijdens ziekte en reïntegratie. Zo dient u regelmatig overleg met uw werkgever te hebben dat wordt vastgelegd in een (bijstelling) Plan van Aanpak. Later moeten er een Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie worden opgesteld.