Brigitte Gerringa

Eind 2006 ben ik als zelfstandig gecertificeerd registerarbeidsdeskundige gestart. Vanaf 1993 mijn brede arbeidsdeskundige ervaring in diverse sectoren (zorg, overheid, bouw, zakelijke dienstverlening, productie, metaal), ervaring met arbodienstverlening van voor en na de liberalisering en ervaring met mediation in arbeidsgerelateerde vraagstukken is een waardevolle ondersteuning voor ondernemers, P&O professionals, casemanagers en bedrijfsartsen op het gebied
Details

Mr. Yvonne Linssen

Als juridisch consultant begeleiden van HRM processen bij werkgevers en werknemers op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het adviseren van werkgever op het gebied van procesinterventies en het Human Resources beleid.
Details

Pieter Coumans

Ik zie het als onze taak om werkgever en werknemer optimaal te informeren over de diverse scenario’s die er zijn bij een vraagstuk. Voor alle partijen gaan we voor de win-win situatie en probeer daar waar kan co-financiering in de oplossing in te bedden..
Details