Begroting van SZW: aandachtspunten voor HR

Ieder ministerie brengt zijn eigen begroting in, zo ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Mr. Edith van Schie selecteert de onderwerpen in die begroting die van belang zijn voor HR. 1. Invoering loonkostenvoordelen en het minimumjeugdloonvoordeel Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor
Details