Uit elkaar is ook een oplossing voor een verzuimprobleem

Delen is Social!

Vaak wordt tijdens de re-integratie van een zieke werknemer alleen gedacht en gewerkt aan re-integreren, de mogelijkheden maximaal benutten en toewerken naar volledig hervatting.

Maar verlies ook niet de mogelijkheid uit het oog om samen met uw werknemer te kijken naar een góede manier van uit elkaar gaan, dit is ook een oplossing voor het verzuimprobleem.

Uit de praktijk van de arbeidsdeskundige

In het kader van verzuimbegeleiding sprak ik in mijn rol als arbeidsdeskundige van de arbodienst van een grote organisatie in Utrecht een zieke werknemer; Sonja, 31 jaar. Ze heeft zich bijna een jaar geleden ziek gemeld. Er was sprake van overbelasting als gevolg van werk en privé.

De klachten waren van dien aard dat er lange tijd geen mogelijkheden waren om de re-integratie te starten. Kort voor mijn gesprek met Sonja stelt de bedrijfsarts vast, dat ze voldoende hersteld is om enkele uren te gaan werken in passende arbeid.

Verhuizing

Tijdens mijn gesprek met Sonja wordt al snel duidelijk dat het nodige was gebeurd in het afgelopen jaar, ook op niet-medisch vlak. Zo is ze ingetrokken bij haar vriend en bevallen van haar eerste kindje. Voordat ze zich had ziek gemeld een jaar geleden, woonde ze dicht bij haar werk. Nu is ze naar een dorpje tegen de Belgische grens aan verhuisd. Geen tien minuten fietsen meer door de stad, maar tweeënhalf uur reizen enkele reis met bus en trein en Sonja had geen rijbewijs.

Re-integreren

De werkgever heeft alleen een vestiging in Utrecht, dus dat maakt het opstarten van de re-integratie ingewikkeld. Sonja heeft nog niet de energie om én vijf uur te reizen met het openbaar vervoer én om vervolgens twee uurtjes re-te re-integreren. Zo stelt de bedrijfsarts vast.

Daarom wordt er in eerste instantie ingezet op uren-opbouw in werkzaamheden in Sonja’s woonplaats. Met behulp van een coach vindt ze vrijwilligerswerk bij een lokale zorginstelling. Ze bouwt haar uren geleidelijk op en het gaat goed!

De reistijd naar Utrecht is altijd onderwerp van gesprek geweest. Sonja is er in eerste instantie nog van overtuigd dat ze bij voldoende herstel gewoon met de trein en bus naar haar werk kan gaan in Utrecht. Maar eigenlijk kan ze nog niet goed overzien wat deze tijdsinvestering met haar gaat doen.

Vijf uur per dag reizen valt tegen

Na twee maanden stelt de bedrijfsarts vast dat Sonja voldoende hersteld is om twee keer per week naar Utrecht te reizen om te re-integreren. Sonja is het hier niet mee eens en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. De verzekeringsarts van het UWV is het echter met de bedrijfsarts eens. De werkgever biedt Sonja passend re-integratiewerk aan in Utrecht, Sonja zal eraan moeten geloven.

Op mijn spreekuur na twee weken bespreken we nogmaals de reistijd. Sonja heeft een contract van 32 uur per week en zal dus op termijn vier keer per week naar Utrecht moeten reizen. Dat zorgt voor maar liefst twintig uur reistijd per week!

Nu Sonja enkele keren de reis naar Utrecht heeft gemaakt, begrijpt ze beter welke impact dit in haar leven heeft. Ze gaat erover nadenken of ze dit echt wel wil en of afscheid nemen van haar werk een optie is. We maken een belafspraak voor een week later.

Uit elkaar

Sonja geeft de week daarop aan dat ze heeft besloten het gesprek aan te willen gaan met haar werkgever. Ze wil in ieder geval weten op welke manier afscheid nemen mogelijk is voordat ze een beslissing neemt over uit elkaar gaan of blijven werken in Utrecht.

Enige tijd later vindt een gesprek plaats tussen haar en een P&O-adviseur. De werkgever doet een voorstel voor ontbinden van de arbeidsovereenkomst met behoud van recht op WW. Twee maanden later gaat Sonja hersteld gemeld uit dienst. Zo is uit elkaar gaan ook een oplossing voor een verzuimprobleem.

Tip! Zorg er wel voor dat uw werknemer bij uit dienst gaan hersteld gemeld is. Anders komt hij/zij mogelijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering!

In het kader van de privacy van betrokkenen zijn naam, leeftijd en werklocatie geanonimiseerd.

Jeroen Waelen is arbeidsdeskundige bij A-REA

© BG magazine