Nóg eens 104 weken loon bij ziekte doorbetalen?!

Delen is Social!

Werkgevers vinden 104 weken loon doorbetalen bij ziekte lang. Een groter schrikbeeld is de mogelijke start van nóg een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling. Dat kan als de zieke werknemer langer dan vier weken zijn eigen of nieuw bedongen werk heeft verricht en wéér ziek wordt. Dit overkwam een schoonmaakbedrijf. Hoe was de zaak en wat daarvan te leren?
Een schoonmaker raakt arbeidsongeschikt in december 2014. Hij is gaan re-integreren maar heeft tot najaar 2016 niet meer zijn volledige, bedongen werkzaamheden – zoals dat heet – kunnen uitvoeren. Hij was volgens de bedrijfsarts namelijk niet meer in staat om ook ’s nachts te werken, terwijl dat wel onderdeel is van zijn werk. Maar vlak voor het einde van de 104 weken periode, vanaf september 2016, is de schoonmaker weer nachtdiensten gaan werken. Hij heeft dat volgehouden tot januari 2017 en is toen opnieuw ziek uitgevallen, met dezelfde klachten. Het schoonmaakbedrijf stopte de loondoorbetaling.

Start 2e periode van 104 weken loondoorbetaling
De rechter beoordeelt op verzoek van de werknemer de vraag of de periode in het najaar van 2016 moet worden gezien als tijd waarin hij volledig zijn oorspronkelijke bedongen werkzaamheden heeft verricht. Ja aldus de rechter; nu de schoonmaker ook weer ’s nachts had gewerkt, langer dan vier weken achter elkaar, had hij zijn volledige eigen werk hervat – voordat hij in januari 2017 weer uitviel wegens ziekte. Daarom start er volgens de rechter in januari 2017 een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling tijdens ziekte.

Voorkom dat passende arbeid, nieuwe bedongen arbeid wordt
Deze zaak ging over volledige werkhervatting in de eigen, oorspronkelijk bedongen arbeid. Vaak komt het voor dat de werkgever aan een werknemer tijdens re-integratie passende arbeid aanbiedt, die afwijkt van die oorspronkelijk bedongen arbeid. Is de werknemer 104 weken in staat tot passende arbeid, maar al die tijd niet tot zijn volledige bedongen arbeid dan eindigt de loondoorbetaling bij uitval uit de passende arbeid wel.

Maar, dit is anders als die passende arbeid inmiddels is verworden tot nieuwe bedongen arbeid. Dat kan als de werkgever schriftelijk de bedongen arbeid heeft gewijzigd, of als een lager loon wordt afgesproken. Gevolg daarvan is dat de passende arbeid verandert in nieuwe bedongen arbeid en als de werknemer daaruit ziek uitvalt, dan start er óók een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling.

Om dit te voorkomen, is het verstandig als werkgever steeds aan te geven dat de passende werkzaamheden worden verricht in het kader van de re-integratie en steeds in uitingen te blijven uitgaan van de oorspronkelijk bedongen arbeid.

Ktr Utrecht 17 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2526