Onze werkwijze bij verzuim- en ontslagzaken kort samengevat:

  • Verkennend gesprek; dit voeren wij liefst persoonlijk met de opdrachtgever om samen te achterhalen welke mate van inzet van PCA het best past
  • Gedegen dossieranalyse
  • Gerichte diagnostiek biedt houvast op álle momenten tijdens het begeleidingstraject.

Onze gecertificeerde meetinstrumenten geven een valide onderbouwing van de diagnose. Diagnostiek die competenties, passend bij de betreffende persoon, helder in kaart brengt. Vervolgens kunnen realistische doelen worden geformuleerd én kunnen deze voortdurend worden gemeten en waar nodig worden bijgesteld

  • Op weg naar passend werk; de competenties, interesse en persoonlijkheid van de werknemer worden gekoppeld aan de juiste (leer)werkplek
  • Evalueren; maandelijks rapporteren wij naar betrokken partijen.

De statistieken vanuit meetinstrumenten bieden aanvullende onderbouwing tijdens het traject, dat wordt afgesloten met een eindevaluatie.

De keten… ons werkmodel

Als we werknemers gaan begeleiden naar ander werk, dan is de Keten gaande het traject ons werkmodel.
De Keten… het woord zegt het al… het is een gesloten systeem. Op elk moment in de Keten kan een volgende stap gezet worden.
De Keten start met de Terugblik waarin we zo volledig mogelijk in beeld brengen hoe het werk in de voorbije periode door de werknemer werd ervaren.
Met de ervaringen in kaart gebracht en met de daaruit voortvloeiende gewenste tests en onderzoeken bepalen we vervolgens de Richting van het toekomstige werk voor de werknemer.
Zodra de richting, zodra het soort werk en de bijbehorende functie in samenspraak bepaald is, volgt het formuleren van haalbare Doelen.
Concrete afspraken worden gemaakt over hoé deze doelen worden bereikt, in welk tijdsbestek en met welke (eventuele) ondersteuning.
Nu komt de kandidaat, komt de werknemer in Beweging. Mogelijk is bij- of omscholing of het opdoen van werkervaring in een stage/leertraject eerst gewenst.
Misschien kan de kandidaat direct solliciteren naar een passende baan en is een nieuw dienstverband direct realiseerbaar.
Uiteindelijk komt de werknemer op de Plaats en kan aan het werk.

Lees wat anderen vinden van onze dienstverlening.