Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim

Delen is Social!

Een werkgever wil een arbeidsovereenkomst ontbinden op c-grond. Het frequente en langdurige ziekteverzuim van de werknemer zou onaanvaardbaar zijn voor de bedrijfsvoering. Gaat de kantonrechter hierin mee?

De werknemer werkt sinds 1981 als actuaris bij zijn werkgever, een dienstverlener die pensioenfondsbesturen adviseert over wetgeving, actuariële zaken en communicatie. Door niet werkgerelateerde oorzaken is hij de afgelopen jaren veelvuldig en langdurig ziek geweest. In 2016 laat de bedrijfsarts een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat werknemer wel zijn werk kan doen, maar niet in elke ruimte.

Flexibele werkplekken
De werkgever is enige tijd geleden overgestapt op flexibele werkplekken. Er is een open ruimte, maar werknemers kunnen ook kiezen voor afzonderlijke
gesloten werkruimtes. Daarnaast mogen mensen thuiswerken. Voor deze medewerker is het werken in de open ruimte een enorm bezwaar. Hij is volgens het
belastbaarheidsonderzoek aangewezen op een werkomgeving met weinig long prikkelende omstandigheden. Denk hierbij aan stoffen, gassen, rook, dampen en zeer grote temperatuurwisselingen. Ook is het belangrijk dat er weinig allergisch prikkelende factoren zijn.

De werkgever heeft niet het idee dat een eigen werkkamer voor deze werknemer zal helpen het verzuim terug te dringen. Er is altijd wel een aparte
werkruimte beschikbaar en bovendien kan de man altijd nog thuiswerken.

De werkgever verwacht geen herstel binnen 26 weken. Het veelvuldige verzuim legt bovendien zo’n zware belasting op de collega’s van de actuaris, dat de werkgever nog maar een uitweg ziet: beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het UWV wijst de ontslagaanvraag af. Ook het UWV is van mening dat de werknemer minder vaak ziek zal zijn wanneer hij kan werken in een eigen afgesloten ruimte met goede klimatologische omstandigheden. Door dit te weigeren, heeft de werkgever niet aannemelijk gemaakt dat hij al het mogelijke heeft gedaan om het ziekteverzuim te doen dalen, aldus het UWV.

Ziekteverzuim voor rekening werkgever
De werkgever vraagt daarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding. Hij verwijst hierbij naar artikel 7:671b lid 1 onderdeel a BW, in verbinding met artikel 7:669 lid 3, onderdeel c BW. Maar ook in de rechtszaal krijgt de werkgever nul op het rekest. De kantonrechter wijst er in zijn uitspraak op dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever dient te komen. Het inderdaad frequente en langdurige ziekteverzuim is verstorend voor de bedrijfsvoering. De kantonrechter acht het daarnaast aannemelijk dat het verzuim nadelig is voor de productiviteit en de winstgevendheid van de onderneming. Naar het oordeel van de kantonrechter is de situatie echter niet onaanvaardbaar. Het bedrijf heeft 475 mensen in dienst. Zeker van een werkgever van deze omvang mag volgens de rechter.

Bron: Rechtbank Limburg, 30 maart 2017
ECLI:NL:RBLIM:2017:2900