DossiercheckOntslagConflicthanteringOutplacementOnze werkwijze

Dossiercheck

Het ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers geworden. Maar dan moet er wel een deugdelijk ontslagdossier voorhanden zijn. In de dagelijkse praktijk zien we dat het voor veel werkgevers nog niet zo eenvoudig is om een gedegen dossier op te bouwen.

Middels een dossiercheck kijken we of u juist en op tijd gehandeld heeft.  Indien nodig helpen wij u om uw dossier goed voorbereid aan het UWV of de rechter voor te leggen. PCA begeleidt u in het aanvragen van een deskundigenoordeel en geeft advies over het te volgen re-integratietraject en activiteiten.

 

Uw casus bespreken

Ontslag

De werkgever die een werknemer wil ontslaan is aan veel regels gebonden. De meest directe vorm van ontslag is op staande voet, als bijvoorbeeld is gebleken dat de werknemer gefraudeerd heeft. Maar in veel gevallen duurt een ontslagprocedure langer. De werkgever moet dan toestemming vragen aan het UWV voor het ontslag of aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Heeft het ontslag te maken met bedrijfseconomische gronden, dan moet de werkgever dit onderbouwen door cijfers te overleggen. Als de werknemer wordt ontslagen wegens disfunctioneren, moet de werkgever dit ook kunnen aantonen. Dit kan bijvoorbeeld met het personeelsdossier, waarin het functioneren van de werknemer is bijgehouden.

De rol van PCA is dat wij u begeleiden en adviseren van begin tot het einde.

 

Uw casus bespreken

Conflicthantering

Conflicten horen bij het werk en hoeven niet perse schadelijk te zijn. In een open en vertrouwen biedende werksfeer kunnen ze juist bijdragen tot verbetering. Je kan zelfs stellen dat conflicten onvermijdelijk zijn om verbetering en vernieuwing te bewerkstelligen: Conflicten zijn vaak nodig om tot vernieuwing te komen.

Accepteer meningsverschillen en maak tijd vrij om ze uit te praten. De gouden regel bij conflicthantering is: “Voorkom dat meningsverschillen escaleren tot blijvende vetes en partijvorming!” Met de volgende tips vergroot u de kans er samen uit te komen.

  1. Zoek elkaar op en stel het gesprek niet uit.
  2. Geef helder uw eigen standpunt weer.
  3. Luister naar de ander, probeer het verschil te begrijpen en te accepteren.
  4. Bedenk samen creatieve oplossingen.
  5. Maak goede, heldere afspraken.

De specialisten van PCA helpen u graag bij het voorkomen van escalaties!

 

Uw casus bespreken

Outplacement

Als je nog een baan hebt maar je wordt met ontslag bedreigd, dan kan outplacement een goede manier zijn om sneller een nieuwe baan te vinden. Bij outplacement worden met ontslag bedreigde werknemers geadviseerd en begeleid bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

De aanleiding tot outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever (om welke reden dan ook) niet met elkaar verder willen. Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Wij begeleiden u en vooral uw medewerker bij het bemiddelen naar een nieuwe baan.

 

Uw casus bespreken

Onze werkwijze

De specialisten van PCA stellen per casus een doel, dat met u wordt afgestemd. De wijze van hoe we dat doen?

 

Business handshake closing a deal at the office

Wat kunt u van PCA verwachten?

  • Duidelijke afspraken;
  • Een denk- en werkhouding die aansluit bij die van de ondernemer;
  • Kennis van zaken;
  • Niet stoppen tot het geformuleerde doel is bereikt.

Maak een afspraak