Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken

Het kabinet Rutte II kwam in maart 2017 met een wetsvoorstel voor compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wijzigt het voorstel de manier waarop in cao’s kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Het parlement moet het voorstel nog behandelen, waarna de regels per 1 juli 2019 kunnen ingaan. Compensatieregeling
Details

Controleer uw gedifferentieerde premiebeschikking Werkhervattingskas

Paul Lammerts is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar- en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA, geeft trainingen en workshops (‘Meesterklassen’) en is expert op het gebied van flexibele arbeidsrelaties.
Details

Kan een werknemer worden verplicht zijn vakantiedagen op te nemen?

Géén verplichting Het antwoord op de vraag of een werknemer kan worden verplicht om zijn vakantiedagen op te nemen, is nee. De werkgever heeft niet de mogelijkheid om een werknemer te verplichten zijn vakantie op te nemen. Op de werkgever rust ook niet de verplichting om de werknemer op vakantie te sturen. Het opnemen van
Details

Begroting van SZW: aandachtspunten voor HR

Ieder ministerie brengt zijn eigen begroting in, zo ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Mr. Edith van Schie selecteert de onderwerpen in die begroting die van belang zijn voor HR. 1. Invoering loonkostenvoordelen en het minimumjeugdloonvoordeel Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor
Details

Nóg eens 104 weken loon bij ziekte doorbetalen?!

Werkgevers vinden 104 weken loon doorbetalen bij ziekte lang. Een groter schrikbeeld is de mogelijke start van nóg een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling. Dat kan als de zieke werknemer langer dan vier weken zijn eigen of nieuw bedongen werk heeft verricht en wéér ziek wordt. Dit overkwam een schoonmaakbedrijf. Hoe was de zaak
Details