Young couple with laptop.

Mens & Arbeid

Iedere persoon is uniek… heeft eigen talenten én ook beperkingen. Arbeid… ‘werk’ is er in ontelbare verschijningsvormen. De zoektocht om dié specifieke persoon te koppelen aan een werkfunctie die zo goed mogelijk aansluit bij zijn of haar mogelijkheden… dié zoektocht vereist gedegen maatwerk. Bij de begeleiding van verzuimtrajecten, maar met name bij ontslagtrajecten, is er een voedingsbodem aanwezig die regelmatig tot het ontstaan van conflictsituaties kan leiden. Conflicten kennen meestal verliezers. In onze visie verdient het vermijden, of in elk geval het verkleinen van een conflict,alle aandacht.

Oplossingsgericht maatwerk met het doel om voor zowel werkgever als werknemer te zoeken naar de beste oplossing… dát is ons devies.

 

Uw casus bespreken