DossiercheckPersoneelshandboekFunctionerings- en beoordelingsgesprekkenVerzuimbegeleidingOntslagbegeleiding

Dossiercheck

Verzuim is complex en de bij dit verzuim horende verplichtingen voor de werkgever en de werknemer ook. Voldoet een verzuimdossier wel aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Verbetering Poortwachter? Heeft u wel voldoende gedaan om de re-integratie goed te laten verlopen? Bent u op tijd geweest met het inzetten van de arbeidsdeskundige of andere expert? Dit zijn vragen die belangrijk zijn, zeker als er langdurig verzuim is en u inmiddels tegen de WIA beoordeling aanzit.

PCA heeft de kennis en de expertise in huis om middels een dossiercheck te kijken of u juist en op tijd gehandeld heeft en helpt u om uw dossier goed voorbereid aan het UWV voor te leggen. PCA begeleidt u in het aanvragen van een deskundigenoordeel en geeft advies over het te volgen re-integratietraject en activiteiten.

U kunt dan denken aan de volgende onderwerpen:

 • Begeleiden werving- & selectieprocedures.
 • Toepassen juiste arbeidsovereenkomsten en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Beoordelen en bewaken personeelsdossiers.
 • Opstellen verzuimprocedures en bewaken en/of uitvoeren casemanagement.
 • Toepassen CAO en wet- en regelgeving.
 • Opstellen en uitvoering geven aan diverse personeelsinstrumenten (zoals een personeelshandboek).
 • Begeleiden functioneringstrajecten, outplacementtrajecten en ontslagprocedures.

Personeelshandboek

Veel bedrijven werken met een personeelshandboek, personeelsreglement of handboek personeel en organisatie dat arbeidsvoorwaarden en ordevoorschriften bevat. Het handboek personeel kan twee doelen dienen:

 1. Als het bedrijf niet onder een CAO valt, worden in het personeelshandboek de arbeidsvoorwaarden en andere ‘huisregels’ vastgelegd.
 2. Bij bedrijven die wel onder een (bedrijfstak-)CAO vallen, is het personeelshandboek een handzame uitwerking van of toelichting op de CAO.

Doorgaans is het personeelshandboek onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De werknemer is daarom gehouden om de voorschriften en regels in het handboek na te leven, want deze heeft immers zijn/haar handtekening gezet onder de arbeidsovereenkomst.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Functioneringsgesprekken hebben een informeel karakter.
Naast het functioneren van de werknemer wordt ook het functioneren van de leidinggevende besproken. Er wordt met name vooruitgekeken naar wat verbeterd kan worden in de functionering. Er kunnen afspraken worden gemaakt, maar er worden geen beslissingen genomen over zaken als beloning, promotie etc.

Beoordelingsgesprekken hebben een formeel karakter. Tijdens het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel over het
functioneren van de medewerker. Op basis van dit gesprek neemt de leidinggevende een beslissing over zaken als aanstelling en
beloning van de medewerker.

Verzuimbegeleiding

Ziekte daar vraagt niemand om, maar hoe ga je ermee om in je organisatie dat is vaak eerder de vraag. De vraag blijft of verzuim noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid hierin ligt bij zowel werkgever als werknemer. Als organisatie wordt je bijgestaan door de bedrijfsarts, maar ook door specialisten die via je verzuimverzekering worden aangedragen. Maar toch blijf je als werkgever verantwoordelijk voor het eindresultaat. En dat resultaat wordt beoordeeld door het UWV. Zolang als het proces volgens het boekje loopt is er geen probleem, maar wat als het toch niet loopt zoals gewenst. Wat doe je dan?

PCA ondersteunt organisaties met het verzuimproces, adviseert maar begeleidt u ook met het proces om tot het beoogde en bevredigende resultaat te komen.

Ontslagbegeleiding

Soms is afscheid nemen van een medewerker de enige oplossing om bijvoorbeeld het voortbestaan van de onderneming te garanderen of omdat het niet anders kan. Door alle regels die de wetgever heeft ingesteld om procedures te vereenvoudigen is en wordt het toch niet gemakkelijker om ontslag te regelen. Ook is er een extra zorgplicht ingesteld om uw aanstaande ex-medewerker weer aan het werk te krijgen. U dient hiervoor een outplacement te bespreken. Om het ontslagproces goed te kunnen doorstaan is het vaak verstandig om  u hierin te laten bijstaan door expert’s. PCA begeleidt en ondersteund u bij dit proces.

Frequently Asked Questions

How to Switch Banks?

If you’re going to write checks or use online bill pay, start writing checks from the new account and fund those payments by transferring money from your old account.

Why should I spend money on a financial advisor?

Most commonly, individuals seek the help of a financial advisor for retirement planning. But they can do much more than that. You can get help with college savings, work on household finances and even get out of debt with the help of a financial advisor.

Can I get help with my credit card debts from a financial advisor?

Absolutely. Clients can work with a licensed financial advisor to pay off their debts and get back on track financially. Financial advisors have access to programs most individuals can't get into on their own, and they have connections in the financial industry most of us simply don't have.

I am already in debt. How can I afford a financial advisor?

The help of a financial advisor may be less expensive than you might think. Depending on the help you are looking for, you could be looking at a fee only situation or commission based pricing.

Possible Risks

Market risk, or “principal risk” is the chance that a downturn (or a bad investment) chews up your money. It’s there for both stocks and bonds — when interest rates rise, bondholders will see the market value of their paper shrink — and for most people it’s the big bugaboo.

Inflation or purchasing-power risk for most people is the “risk of avoiding risk” — the opposite end of the spectrum from market risk — the possibility that you are too conservative and your money can’t grow fast enough to keep pace with inflation

I Will help you
to understand:

 • Retirement Financial Planning with Wealth Creation
 • Wealth Creation
 • Asset Protection
 • Investing for Retirement with Self Managed Superannuation Fund (SMSFs)
 • And more other instruments

To find out more please download:

Our Free E-book Get Free Consultation

Let`s start planning your financial future today

1

Talk

Actually, I’ll listen as you explain your needs, dreams, and fears. Then I’ll design a personalized plan that explains how we can help you reach your financial goals.

2

Act

We work together to implement the plan. Then I keep you updated on where you stand and adapt the plan as life happens.

3

Relax

I`m here for you whenever you need. Call me at any time, for any reason. Buying a new car? Ask my advice. Been offered a new job? Give me a call. Daughter got engaged? Congrats – I`ll help you figure out how to pay for the wedding!

Get Started Today!