Verzuim is complex en de bij dit verzuim horende verplichtingen voor de werkgever en de werknemer ook. Voldoet een verzuimdossier wel aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Verbetering Poortwachter? Heeft u wel voldoende gedaan om de re-integratie goed te laten verlopen? Bent u op tijd geweest met het inzetten van de arbeidsdeskundige of andere expert? Dit zijn vragen die belangrijk zijn, zeker als er langdurig verzuim is en u inmiddels tegen de WIA beoordeling aanzit.

PCA heeft de kennis en de expertise in huis om middels een dossiercheck te kijken of u juist en op tijd gehandeld heeft en helpt u om uw dossier goed voorbereid aan het UWV voor te leggen. PCA begeleidt u in het aanvragen van een deskundigenoordeel en geeft advies over het te volgen re-integratietraject en activiteiten.