Controleer uw gedifferentieerde premiebeschikking Werkhervattingskas

Paul Lammerts is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar- en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA, geeft trainingen en workshops (‘Meesterklassen’) en is expert op het gebied van flexibele arbeidsrelaties.
Details