Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken

Het kabinet Rutte II kwam in maart 2017 met een wetsvoorstel voor compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wijzigt het voorstel de manier waarop in cao’s kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Het parlement moet het voorstel nog behandelen, waarna de regels per 1 juli 2019 kunnen ingaan. Compensatieregeling
Details

Kan een werknemer worden verplicht zijn vakantiedagen op te nemen?

Géén verplichting Het antwoord op de vraag of een werknemer kan worden verplicht om zijn vakantiedagen op te nemen, is nee. De werkgever heeft niet de mogelijkheid om een werknemer te verplichten zijn vakantie op te nemen. Op de werkgever rust ook niet de verplichting om de werknemer op vakantie te sturen. Het opnemen van
Details

Begroting van SZW: aandachtspunten voor HR

Ieder ministerie brengt zijn eigen begroting in, zo ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Mr. Edith van Schie selecteert de onderwerpen in die begroting die van belang zijn voor HR. 1. Invoering loonkostenvoordelen en het minimumjeugdloonvoordeel Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor
Details

Aandachtspunten bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd van werknemer

Een werknemer bereikt in de loop van de maand de AOW-leeftijd. Waar moet u rekening mee houden in de loonaangifte? Toepassing juiste tabel U gebruikt de witte tabel zolang deze werknemer bij u in dienst is. Vanaf de eerste dag van de maand waarin uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt, gebruikt u de kolom ‘AOW-leeftijd en
Details

Talentmanagement volgens twee derde medewerkers niet gericht op iedereen

Hoewel de meeste bestuurders en HR-managers zeggen het talentmanagementbeleid te richten op iedereen in de organisatie, ervaren lang niet alle medewerkers dit in de praktijk. Slechts 31 procent heeft het gevoel dat talentmanagement binnen de organisatie op hen gericht is. Volgens ruim een op de vijf medewerkers doet hun werkgever helemaal niet aan talentmanagement en
Details